Vindafjord kommunevåpenLitt om nye Vindafjord kommune (sist oppdatert 03.01.06)

Sammenslåing av Ølen og Vindafjord kommune

Etter folkeavstemning i 2003 vedtok kommunestyrene i Ølen og Vindafjord å søka om sammenslåing av de to kommunene. Sammenslåing
ble vedtatt i statsråd 23. januar 2004 og ble gjennomført frå 1. januar 2006.

Folketallet i nye Vindafjord pr 01.01.2005 var 8 120 innbyggere. Det var 4 700 i Vindafjord og 3 420 i Ølen.

Den nye kommunen har et areal på 621 km2. Gamle Vindafjord kommune har 440 m2 og Ølen har 181 km2
 

 Vindafjord kommunevåpen Litt om "gamle" Vindafjord Kommune.

Vindafjord kommune ligger i Rogaland fylke midt mellom Haugesund og Sauda. Vindafjord kommune grenser til Tysvær, Ølen, Etne og Suldal.

Historie
Vikedal kommune ble opprettet i 1837. Imsland og Sandeid var en del av denne kommunen. I 1891 ble Vats utskilt som egen kommune fra Skjold kommune. I 1922 ble Imsland og Sandeid skilt ut  fra Vikedal kommune som egne kommuner.
Vindafjord kommune ble offisielt opprettet 01.01.1965 ved sammenslåing og grenseregulering av 5 tidligere kommuner. Mesteparten av Imsland og Vikedal, hele Sandeid og Vats og ca halvparten av Skjold kommune ble til Vindafjord kommune.
Sandeid er kommunesenter og har ca 1000 innbyggere.

Næringsliv
Vindafjord er en landbrukskommune med forholdsvis små, men velstelte gårdsbruk. Melkeproduksjon og kjøttproduksjon (storfe, gris og sau) er det viktigste ved siden av noe skogsdrift.
Det er forskjellige bedrifter feks innen elektronikk, et slakteri, meieri, bakeri, bilverksteder og oppsamlingsplass for bilvrak og en rekke virksomheter innen bygg og anlegg.
De dype fjordene gir grunnlag for en betydelig fiske-oppdrettsnæring. I tillegg har det vært stor aktivitet ved bygging av oljeplattformer. Her ble blant annet "Gullfaks B", "Gullfaks C" og "Troll"-plattformen bygd.
Vindafjord kommune er likevel den største arbeidsgiveren i kommunen.

Kultur og oppvekstmiljø
Det er ca 80 aktive frivillige lag og foreninger som tradisjonelt har stått for organisering og drift av de fleste kultur- og fritidsaktivitetene.
Her finnes svømmehall, motorbane, skianlegg m/lysløype, fotballbaner, skytebaner osv. Ellers er det bygdemuseum, 5 kirker, 7 skoler og mange samfunnshus og bedehus. Vindafjord har ingen videregående skole.

Ølen kommunevåpenLitt om Ølen kommune
Ølen kommune ble opprettet som selvstendig kommune med 1 715 innbyggere ved deling av tidligere Fjelberg kommune 1. januar 1916. 1. januar 1964 ble kretsene Veastad, Vik og Aarvik med 578 innbyggere fra tidligere Vikebygd kommune innlemmet i Ølen kommune. Ølen fikk da et samlet innbyggertall på 2727.
Ølen kommune ble overført fra Hordaland 1. januar 2002 etter folkeavstamning i 1999.
 

Du finner mer Tall og statistikk fra gamle Vindafjord på denne siden.

 

Klikk her for å gå til hovedsiden

Jeg har samlet noen linker til hjemmesider om og fra Sandeid og Vindafjord.  Her finnes det varierende og interessant stoff fra Vindafjord. Blant annet båtruter, småbåthavner og salg av fiskekort. Mine sider handler om mat og fisk og ellers noe av det som finnes i Sandeidfjorden og friluftsliv i området.