SLEKTSBOK (Genealogy)
Laget av Kjell B Gilje
den 25.04.1999 rev 24.01.07
Her finner du en del slekter, familier og aner til mine barn

(Ancestors and relatives for my children)
Over 3000 navn fra: Vindafjord, Karmøy, Kvitsøy, Stavanger, Gjesdal, Ål, Jæren, Sunnhordland

Innhold - Index
Her er en liste med etternavn (surnames)
Her er en liste med personer (name index)
Etterlysning (missing)
Halvdan Svarte

Slektslinker 

Her kan du søke i slektsboken:

NB! Ingen nå-levende personer er oppgitt med fødselsdato. Det samme gjelder for personer jeg ikke kjenner dødsdato til. (None living persons are reported with birthdate. Neither are persons with unknown date of death.)
 Ønsker du, eller har du flere opplysninger, kan du kontakte meg her
(If you wish further particulars, or if you have informations you wish to share, Please e-mail me.)

Siden er vist ganger.


Home (Back)