Gamle postkort fra Vikedal (Sist oppdatert 12.01.07)

Her finner du en del gamle postkort fra Vikedal. .

Jeg savner  beskrivelse og navn på personer på  noen av motivene her. Hvis vet noe om postkortene, er jeg takknemlig for flere opplysninger. Det samme gjelder hvis du har andre postkort fra Vindafjord som kan legges inn på denne siden. Her finner du kontaktinformasjon

Kortene er ikke til salgs.

motiv ca årstall poststemplet fotograf/trykk
PVosen Den gamle butikken i Osen før 1921
PVkirke_skolehus Vikedahl kirke og det gamle skolehuset 1906
PVfossen Vikedalsfossen med treskofabrikken
PVOpsal Fra Opsal mot kirken
PVbru Gamle brua i Vikedal mot elveosen 1906
PVbru_kirke Gamle brua i Vikedal mot kirken 1906
PVHogganvik_gard Hogganvik gård 1910
PVbuss Rutebil Ølen-Sauda tatt i Osen
PVbilhalvardholte Den første bilen til Halvard Holte
PDollarveien Dollarvegen - Haugesund - Sauda 22.3.1950 Normanns kunstforlag A/S Oslo
PVHogganvikGard Hogganvik gard 20.12.1951 Widerøes Flyveselskap A/S Oslo
PVHogganvikInne Hogganvik gaard interiør 21.12.1949 J. Nyman-Figved
PVHogganvikOversik Hogganvik gård oversikt 5.4.1952 Widerøes Flyveselskap A/S Oslo
PVHogganvikTun Hogganvik gård tunet 17.04.1950 B. Clausen
PVikedalOversikt Vikedal oversikt 5.1.1948 Nils Sund

Kortene er kopiert uten å innhente noen form for tillatelse fra opphavsrettighethaverne fordi jeg anser disse kortene som en del av vår historiske kulturarv og uten kommersiell verdi. Hvis du har innvendinger mot en slik bruk av kortene, så vennligst kontakt meg

Tilbake til hovedsiden

Siden er vist ganger