Noen bilder fra Lysenuten før og
etter at anlegget ble revet
Lysenuten og Sandeid før antennene ble revet Sandeid sentrum med kai og handelslaget helt til venstre i bildet.
I midten ser vi Østbøfeltet, og videre mot høyre er Strand.
På toppen av fjellet ser vi parabolantennene før de ble revet.
Bildet er tatt fra Vestbøfjellet på vei mot Øktarenuten.

Lysenuten er 812 meter høy. Det er merket sti opp til toppen både fra Strand og fra Vikedal (Mo).

parabolantenne Nærbilde av en av de fire parabolantennene. Legg merke til størrelsen (folk foran antennen).
Riving av parabolantenner Etter at forsvaret sluttet å bruke anlegget ble det revet.
Riving av parabolantenner Alt som var bygget ble demontert og fraktet ned i hovedsak
med helikopter.
Nesten alt er revet I dag er det bare noen få og små bygninger og antenner igjen.

 

Sist oppdatert: 02.11.2004

Til hovedsiden