Karmøy kommune Noen flere tall fra Karmøy kommune

Statistikk

Til forsida

Geografi

Landareal: 228 km2
Jordbruksareal: 50 km2
Høyeste fjell er Søre Sålefjell 132 moh.

Biler i 1999: 16429 stk.

Hjortjakta Felte dyr Sjøaure Laks
1998 28
1999 24 14 302

Utvikling

Folkemengden i Norge passerte i september 4,5 millioner. Det har aldri før bodd så mange her i landet. Vi rundet 4 millioner i 1975 og siden den gang har folketallet øket med ca 20000 hvert år

Folkemengden i Karmøy pr 01.10.00 er 37165 altså en liten økning siden 01.01.00. Ser vi nærmere på tallene er det et fødselsoverskudd på 187. Det flyttet ut 965 personer og inn 972 personer, altså en netto innflytting på 7 personer. Til sammen gir dette en netto økning i folketallet med 194 personer siden 01.01.00.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Karmøy kommune i 2001 hadde et fødselsoverskudd på 195 personer (480 født og 285 døde). 1385 personer flyttet fra kommunen og 1142 flyttet til kommunen. Folketallet i Karmøy gikk ned fra 37145 i 2001 til 37097 i 2002.

Siden er vist ganger