Etterkommere etter Halvdan Svarte (endret 29.01.2000)

To forskjellige linjer fra Halvdan Svarte til Karina, Kjetil og Bente

Halvdan Svarte
Harald Hårfagre

Sigurd Rise
Halvdan
Sigurd Syr
Harald Hardråde
Olav Kyrre
Magnus Berrføtt

Harald Gille
Sigurd Munn
Sverre Sigurdsen
Håkon Sverresen
Håkon Håkonsen
Cecilie Håkonsdatter
Sigrid Gregoriusdatter
Håkon Gautesen Reve
Margrete Håkonsdatter
Torgeir Torsteinsen
Finn Torgeirsen Aga
Viking Finnsen Aga
Trolig Vikingson Aga
N.N. Torgilsdatter Aga
Sæbjørn Toresen Talgje d.y.
Gudrun Sæbjørnsdatter
Alv Olsen Eike
Olav Alvsen Alvseike
Alv Olsen Alvseike
Anne Alvsdatter Alvseike
Ole Mikkelsen
Ole Olsen Sørtveit
Eli Olsdatter Sørtveit
Anna Tørresdatter Raunes
Johannes Olsen Indreland
Anna Kristine Johannesdatter Indreland
Anne Karine Røgenes
Anna Elisabet Stølsmark
Karina Gilje og Kjetil Gilje


Haldan Svarte er 34. tippoldefar til Karina og Kjetil
Halvdan Svarte
Harald Hårfagre

Olav
Trygve
Astrid Trygvesdatter + Erling Skjalgsson
Ragnhild Erlingsdatter
Osmund Torbergsen
Skoffe Osmundsen
Tora Skoffesdatter
Guttorm Aasulvsen
Ingrid Guttormsdatter
Helga Guttormsdatter
Knut Valdemarsen
Svantepolk Knutsen Lejon
Ingjerd Svantepolksdatter
Algot Brynjulfsen
Knut Algotson Lejon
Ramborg Knudsdatter Lejon
Tore Gardson
Tor Toresen Berge
Gard Toresen Berge
Tore Gardsen Berge
Tore Toresen
Tore Torsen
Erik Torsen Haugali
Tormod Eriksen Haugali
Gunnar Tormodsen Haugelid
Tormod Gunnarson Oaland
Marta Tormodsdatter
Helga Samuelsdatter Eiane
Tormod Jonsen N Fossmark
Helga Tormodsdatter Nordland
Karina Knutsdatter Rettedal
Karl Kristiansen Gilje
Christoffer Gilje
Sverre Kurt Gilje
Kjell Bernt Gilje
Bente Bøygard

Haldan Svarte er 35. tippoldefar til Bente, Kjetil og Karina

 


Til hovedsiden
Til Slektsboka