Fisk i havet ved Sandve på Karmøy
NB! Denne siden er under arbeid og bildene har vi tatt selv 
Besøkt av: (sist oppdatert 07.05.17)

storsilSorsil (tobis)

Tobis er en liten ålelignende fisk med en lang ryggfinne og gattfinne. I Nordsjøen deler man bestanden opp i 3 stammer. Småsil el. tobis blir maks. 18 cm, havsil maks. 24 cm og storsil maks. 32 cm.(ifg fiskeri.no).
Denne fikk jeg på harp (makrell-hekkel) og var rykket. Da jeg fikk Storsilen gikk den i stim og kunne sees på ekkoloddet. Lengden var 33,5 cm.

Til forsida