BE-dagene 7 - 9 april 1999 er over og her er bilder fra det sosiale samvær om kvelden.

(Foto: Bjørn R Fyen)

Fra venstre Elisabeth Hauge, Etne kommune, Hilde Borrevik, Karmøy kommune og Kjell Gilje Vindafjord kommune

Fra venstre Elisabeth Hauge, Etne kommune, Hilde Borrevik, Karmøy kommune og Kjell Gilje Vindafjord kommune

Odd Henriksen, Haugesund kommune, Elisabeth Hauge, Etne kommune og Hilde Borrevik, Karmøy kommune

Fra venstre Odd Henriksen, Haugesund kommune, Elisabeth Hauge, Etne kommune og Hilde Borrevik, Karmøy kommune

Og her er omtale, deltakere og enda flere bilder

Tilbake til hovedsiden