Fisk på fat

Hvordan rense, bløgge og filetere fisk?

Enten du fisker selv eller kjøper fisk, er det viktig at du bare bruker fersk, frisk fisk.

Levende fisk bør bløgges straks den er avlivet. Bløgging gjør du ved å føre en kniv inn under hjellene ned mot "halsen", til det blør kraftig. Det er viktig å få ut så mye blod som mulig . Heng fisken etter halen, med hodet ned.

På tegningen nedenfor er filetering vist steg for steg. Skarp og godt oppsatt kniv er en forutsetning for å få et vellykket resultat. Det er enklere å filetere store fisker enn små. Mange er redde for at de skal ødelegge og skjære vekk for mye kjøtt. Er du det kan du forsøke på ufisk før du prøver på finere fisk.

Fisken smaker best om du klarer å få vekk alle beina.

Tips: Fjern alle bein og alt skinn og frys fisken flat spredt utover en flate. Når fisken er frosset kan du legge stykkene i en plastpose. Dette gjør at det er mye lettere å ta ut fisken av fryseboksen for tilbereding.

Filetere fisk

Skjær med en skarp kniv langs ryggbeinet Skjær ut filetene ved å føre kniven så tett inntil beina som mulig Hold i haleskinnet og skjær så tett inntil skinnet som mulig

Til framsida