Gamle postkort fra Vikedal

PVkirke_skolehus2.jpg (18210 bytes) Det Ýverste bildet viser Vikedal kirke

Det nederste bildet viser den gamle skolen

Tilbake

(oppdatert 04.01.2000)